Welkom

Door de coronacrisis is fysiek contact tussen ouders en scholen is niet toegestaan.
Aanmeldingen en inschrijvingen gebeuren digitaal of op afstand.
Kies aanmelden: voor BEMOK
Kies inschrijven: voor De Sprong, De Kindervriend, Mijn Oogappel en MPIGO Pottelberg

Buitengewoon naar school in Kortrijk.

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag van het CLB nodig.

Alleen kinderen die over dit verslag beschikken, kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs.

Op het verslag staat het type vermeld waarin je kind kan inschrijven.

In Kortrijk worden de volgende types buitengewoon onderwijs ingericht.

  • Basisaanbod – enkel lager onderwijs
  • Type 2 voor kleuter- en lager onderwijs
  • Type 3 voor kleuter- en lager onderwijs
  • Type 6 voor kleuter- en lager onderwijs
  • Type 9 voor kleuter- en lager onderwijs

Nieuwe afspraken om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs in Kortrijk.

BEMOK meldt aan.
Lees verder bij aanmelden

MPIGO Pottelberg, Mijn Oogappel, De Sprong en De Kindervriend schrijven rechtstreeks in.
Lees verder bij inschrijven