Aanmelden

Voor BEMOK moet je eerst aanmelden en dan inschrijven.
De aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn afgesloten.


BEMOK meldt aan voor type 3 en type 9.

aanmelden via telefonische afspraak van 19 april tot en met 7 mei 2021


Aanmelden betekent dat je op de computer een formulier invult.

Aanmelden gebeurt onder begeleiding van de school na telefonische afspraak.

Een medewerker van de school geeft uitleg en helpt je bij het aanmelden.

Op vrijdag 7 mei worden de aanmeldingen afgesloten.

Op woensdag 12 mei ontvang je het bericht van toewijzing of weigering met de post of via mail.


Voorrangsgroep broers en zussen en kinderen van personeel.

Broers en zussen en kinderen van personeel melden aan.

Zij hebben voorrang op andere kinderen.

Hun plaats is 100% zeker als ze aanmelden.


Alle andere kinderen.

Voor alle andere kinderen gebeurt de rangschikking op basis van toeval voor de overblijvende plaatsen.


17 mei tot en met 7 juni: inschrijven met toewijzingsbrief/ticket

In deze periode maak je een afspraak met de school hoe je je kind kan inschrijven.

Als fysiek contact op school voor inschrijven niet is toegestaan, komt hier een stappenplan.

Je kind is pas ingeschreven als je de nodige documenten ondertekend hebt.

Laat deze periode niet voorbijgaan.


 14 juni: vrije inschrijvingsperiode voor overblijvende vrije plaatsen

Neem contact met de school om in te schrijven als er nog vrije plaatsen zijn.