Stappenplan aanmelden voor BEMOK

  Bel naar de school (056 21 58 37) tussen 17.04.2023 en 02.05.2023.


  Spreek met de school af hoe je kan aanmelden.


  Wacht op de brief of mail met toewijzing of weigering.


  Schrijf je kind op school in met toewijzingsbrief tussen 08.05.2023 en 31.05.2023.