Stappenplan aanmelden voor BEMOK

  Bel naar de school (056 21 58 37) tussen 19.04.2022 en 06.05.2022.


  Spreek met de school af hoe je kan aanmelden.


  Wacht op de brief of mail met toewijzing of weigering.


  Schrijf je kind op school in met toewijzingsbrief tussen 11.05.2022 en 03.06.2022.