Stappenplan aanmelden voor BEMOK

  Bel naar de school (056 21 58 37) tussen 15.04.2024 en 30.04.2024.


  Spreek met de school af hoe je kan aanmelden.


  Wacht op de brief of mail met toewijzing of weigering.


  Schrijf je kind op school in met toewijzingsbrief tussen 06.05.2024 en 28.05.2024.